KIF fik store CLs­ma­ek i Sve­ri­ge

Sven­ske IFK Kri­sti­an­stad vandt med he­le syv mål over de dan­ske me­stre fra KIF Kol­ding København

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

’’

CHAMPIONS LEAGUE, GRUP­PE B IFK Kri­sti­an­stad – cir­ka 12 må­ne­der ef­ter at sam­me dan­ske hold den­gang åb­ne­de sam­me tur­ne­ring med at slå den den­gang for­sva­ren­de me­ster, Flens­burg-Han­dewitt, med he­le 14 mål.

Nej, den­ne ons­dag, 16. sep­tem­ber 2015, var der ik­ke me­get, der fun­ge­re­de for det dan­ske mester­hold, der gik helt ned.

Skidt dag i of­fen­si­ven

Nor­malt så drift­sik­re spil­le­re som Lukas Karls­son og Bo Spel­ler­berg kun­ne ik­ke få of­fen­si­ven til at gli­de med den ny­til­kom­ne rus­ser Kon­stan­tin Igro­pulo.

Og det hjalp selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke, at IFK Kri­sti­an­stad hav­de en stor­spil­len­de Leo Lars­son i må­let.

»Det var en helt fan­ta­stisk af­ten. Det var ut­ro­ligt sjovt at spil­le Champions League i så­dan nog­le om­gi­vel­ser. Det var en helt fan­ta­stisk af­ten. Det var ut­ro­ligt sjovt at spil­le Champions League i så­dan nog­le om­gi­vel­ser. Et godt for­svars­spil var nøg­len til sejr

Leo Lars­son, Kri­sti­an­stad-må­l­mand

Et godt for­svars­spil var nøg­len til sejr,« sag­de Lars­son ef­ter kam­pen til Vi­a­sat.

Der var over 4.000 jub­len­de sven­ske­re til kam­pen, hvor den tid­li­ge­re hånd­bold­ka­em­pe Ola Lind­gren i rol­len som tra­e­ner di­ri­ge­re­de sit hold til en uven­tet og ik­ke mindst over­be­vi­sen­de sejr.

»Det vil va­e­re synd at brok­ke sig i af­ten. Det var en vel­gen­nem­ført kamp. Vi straffer dem, og det er godt, at vi går til den og får respekt med det sam­me,« sag­de tra­e­ne­ren for det stor­sat­sen­de sven­ske hold.

»Vi sen­der og­så vo­res mod­stan­de­re et sig­nal om, at her er der alt­så kva­li­tet,« sag­de Ola Lind­gren.

I den­ne sa­e­son er der aen­dret på Champions League-for­ma­tet, så der er ot­te hold i hver grup­pe – her­af går de seks vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne. Men det hand­ler om at få så god en se­ed­ning som mu­ligt ved at en­de så højt i ta­bel­len som mu­ligt. De øv­ri­ge hold i Grup­pe B er Bar­ce­lo­na, Ki­el­ce, Skopje, Pi­ck Sze­ged, Rhe­inNeck­ar Löwen og Mont­pel­li­er.

Kas­per Hvidt og re­sten af KIF Kol­ding København-mand­ska­bet tab­te med he­le syv mål på ude­ba­ne mod sven­ske Kri­sti­an­stad.

Ar­kiv­fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.