Gentofte ren­ser ud i spil­ler­trup­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Fred­berg

UD­SKIFT­NIN­GER

fred@sporten.dk In­den puck­en er ka­stet til pre­mi­e­ren på Me­tal Liga­en i mor­gen af­ten, har Gentofte Stars al­le­re­de skif­tet ud på to plad­ser. Og det er ik­ke hvem som helst, sid­ste sa­e­sons co­me­ba­ck-klub har skre­vet kon­trakt med som af­lø­se­re for de to fy­re­de slo­vak­ker, Mi­chal Va­zan og Ja­roslav Ja­bro­cký.

Den ca­na­di­ske cen­ter Co­dy Ku­nyk og den let­ti­ske lans­holdswing Ro­berts Jekim­ovs, beg­ge 25, kan bli­ve mar­kan­te spil­le­re i liga­en.

Gentofte Stars greb chan­cen, da Co­dy Ku­nyk ik­ke fik kon­trakt med DEL-klub­ben Wol­fsburg, hvor han var på try­out. Han var i sa­e­so­nen 2013/14 top­sco­rer og årets spil­ler i nor­da­me­ri­kan­ske WCHA og spil­le­de en en­kelt NHL-kamp for Tampa Bay Ligh­t­ning.

Co­dy Ku­nyk spil­le­de i sid­ste sa­e­son 69 kam­pe for AHLhol­det Syra­cu­se Crunch med en pro­duk­tion på 26 po­int (10 mål og 16 as­sist).

Spil­le­de for Bjor­k­strand

Ro­berts Jekim­ovs har spil­let på det let­ti­ske lands­hold si­den 2008 og del­ta­get i VM og OL-kva­li­fi­ka­tion. I tre sa­e­so­ner spil­le­de han i den bed­ste fin­ske liga, og i sid­ste sa­e­son fik han to kam­pe for At­lant My­tis­h­chi i KHL og ot­te for Todd Bjor­k­strand i Graz 99ers.

»Vo­res ot­te ud­la­en­din­ge er al­le nye spil­le­re. Vi har få­et et bre­de­re hold,« si­ger en op­ti­mi­stisk ma­na­ger, Karsten Ar­vid­sen.

Og­så Her­lev Eag­les har skif­tet ud. Den sven­ske må­l­mand Mat­ti­as Pe­ter­s­son er af­løst af fin­nen Aa­ro Pelt­o­nen, som fo­re­lø­big er på 14 da­ges try­out.

Gentofte Stars’ ma­na­ger, Karsten Ar­vid­sen, har mo­bi­li­se­ret kraf­tigt in­den sa­e­son­star­ten. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.