Axel­sen storskuf­fe­de mod use­e­det in­do­ne­ser

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge

NED PÅ JOR­DEN

lavg@sporten.dk 21-åri­ge Vik­tor Axel­sen stød­te i går på et bump på sin vej mod top­pen af in­ter­na­tio­nal badminton. Den un­ge oden­se­a­ner kom til Su­per Se­ri­es-tu­ne­rin­gen Korea Open med en frisk fi­na­le­plads i sid­ste uges Ja­pan Open i ba­ga­gen, og der var der­for store for­vent­nin­ger til sjet­te­se­e­de­de Axel­sen.

Men højst over­ra­sken­de må dan­ske­ren nu rej­se hjem ef­ter blot én kamp – i før­ste run­de snub­le­de Vik­tor Axel­sen nem­lig mod den use­e­de­de in­do­ne­ser Ajay Jay­a­ram. 15-21, 15-21 lød dan­ske­rens ne­der­lag på.

Jan Ø. Jør­gen­sen hav­de på for­hånd meldt af­bud til tur­ne­rin­gen på grund af syg­dom, mens Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus som Axel­sen led et førster­un­de-ne­der­lag i to sa­et til thailand­ske Boonsak Ponsa­na.

Vik­tor Axel­sen kun­ne ik­ke føl­ge op på sid­ste uges fi­na­le­plads i Ja­pan Open, og blev sendt ud al­le­re­de i før­ste run­de i Korea Open. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.