Ram­te odds 62.857 og slog re­kord

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­dag for­må­e­de en dyg­tig Od­dset-spil­ler at ram­me Dan­marks­hi­sto­ri­ens hø­je­ste odds på 62.857. Med et ind­skud på blot fi­re kro­ner gjor­de det ham en kvart mil­li­on ri­ge­re, og op­skrif­ten var no­get så us­a­ed­van­ligt som 2-2-kam­pe i den ita­li­en­ske se­rie A.

Fak­tisk hav­de Od­dset-spil­le­ren la­vet et sy­stem med en fem­te 2-2-kamp – Samp­do­ria imod Bo­log­na – som først blev spil­let mandag.

Her kun­ne han ha­ve ramt van­vit­ti­ge odds 1.005.720,00, hvis alt­så den kamp var ble­vet 2-2, men desva­er­re blev den 2-0 til Samp­do­ria.

Sam­let set vandt spil­le­ren så­le­des 346.127 kro­ner, da han hav­de spil­let de fem kam­pe i sy­ste­mer­ne 2/5, 3/5, 4/5 og al­le fem li­ge på – mens den fa­mø­se re­kor­dra­ek­ke til odds 62.857 hav­de få­et en ind­sats på fi­re kro­ner og alt­så iso­le­ret set gav 251.428 kro­ner.

Luca To­ni og Vero­na hjalp Od­dset-spil­ler til re­kord­ge­vinst. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.