2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er selv­føl­ge­lig en bét, at første­ke­e­per Jo­han Da­hlin er uden­for, men el­lers kan FCM stille i me­re el­ler min­dre sta­er­ke­ste op­stil­ling. Det bør kun­ne ra­ek­ke til sejr imod et Le­gia-hold, som ik­ke er godt kø­ren­de for ti­den. Man er nu op­pe på fem kam­pe i tra­ek i den hjem­li­ge liga uden sejr, og oveni blev lands­holds­man­den To­masz Jodłowiec ska­det i den se­ne­ste kamp og for­ven­tes ik­ke klar til det­te op­gør, hvil­ket må si­ges at va­e­re en sva­ek­kel­se. Le­gia gjor­de det godt i sid­ste års grup­pe­spil, men frem­står i en no­get sva­ge­re ud­ga­ve nu. Prøv FCM-sejr.

Od­dset er fun­det hos Sportingbet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.