2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tot­ten­hams of­fen­siv fungerer ik­ke. Se­ne­st be­vist mod Sunderland, som el­lers ik­ke er no­get pran­gen­de hold de­fen­sivt. Man mang­ler Chri­sti­an Erik­sens kre­a­ti­vi­tet og styr­ke på død­bol­de, og det vil over­ra­ske me­get, hvis Har­ry Ka­ne spil­ler den­ne kamp, ef­ter han spil­le­de i beg­ge Eng­lands kam­pe i for­ri­ge midt­u­ge, og Eu­ro­pa League trods alt ik­ke er no­get, der pri­o­ri­te­res helt vildt. Qa­ra­bag er fra Aserbajdsjan og vi­ste i sid­ste sa­e­son gan­ske høj klas­se ved at nå grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League, hvor al­le hol­dets ude­kam­pe i øv­rigt end­te »un­der 2,5 mål«.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.