1,53

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Club Brug­ge er langt fra det ni­veau, man vi­ste i sid­ste sa­e­son. På grund af ska­der og af­gang af fle­re nøg­le­spil­le­re, fungerer det ik­ke rig­tigt for den bel­gi­ske stor­klub - spe­ci­elt ik­ke på frem­med gra­es, hvor man i den hjem­li­ge liga blot har hen­tet ét po­int i fi­re kam­pe og tabt til Mouscron, Zul­te-Wa­re­gem og St. Tru­i­den. Hel­ler ik­ke Na­po­li har få­et no­gen god start på sa­e­so­nen, men hjem­me ple­jer man dog at le­ve­re gan­ske pa­ent og vandt så­le­des al­le tre kam­pe i grup­pe­spil­let i sid­ste års Eu­ro­pa League. De bør og­så slå de kri­se­ram­te bel­gi­e­re.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.