SCT. PAULS KIR­KE, AAR­HUS

Han­ne Bo­el (aku­stisk)

BT - - TV-GUIDEN -

Han­ne Bo­el ud­vik­ler til sta­dig­hed sin kar­ri­e­re, og ta­ger i ef­ter­å­ret 2015 på tur­né med en sa­et­lis­te, der bl.a. genop­li­ver den mu­sik der gjor­de hen­de­be­rømt. Hun går ik­ke nostal­gisk ef­ter tid­li­ge­re hits, men ny­for­tol­ker for­tid og kom­bi­ne­rer ud­val­get med eg­ne og an­dres san­ge, som står hen­des hjer­te na­er, og som hun be­ri­ger med sit per­son­li­ge uni­vers af er­fa­ring, ka­rak­ter­fuld­hed og for­nem sans for for­tolk­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.