Sport i tv

BT - - TV-GUIDEN -

NFL. Na­tio­nal Foot­ball League-sa­e­so­nen er i gang igen, og Kansas Ci­ty Chiefs ta­ger imod Den­ver Bron­cos hjem­me på Ar­rowhe­ad Sta­di­um, når det løs i we­ek 2 i Thurs­day Night Foot­ball. Den­ver Bron­cos har et klart over­tag i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.