Brø­let ’Nu ta­ger vi 1.000 fle­re’

BT - - NYHEDER -

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg frem­la­eg­ger re­ge­rin­gens ini­ti­a­ti­ver for flygt­nin­ge og asylan­sø­ge­re i København i går, før stats­mi­ni­ste­ren fløj til mø­der i Bruxel­les. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

AKUT HJA­ELP Jas­mi­na Bli­chert og Est­her Mar­gret­he Ly­nard

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Det er godt, at re­ge­rin­gen er truk­ket i ar­bejd­s­tø­jet og nu vil af­sa­et­te 750 mil­li­o­ner kro­ner i den ak­tu­el­le flygt­nin­ge­kri­se. Så­dan ly­der kom­men­ta­ren fra Rø­de Kors’ in­ter­na­tio­na­le chef Bir­git­te Bi­s­choff Eb­be­sen, ef­ter at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og in­te­gra­tions- og ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) tors­dag har pra­e­sen­te­ret re­ge­rin­gens nye flygt­nin­ge­plan. Ud af de i alt 750 mil­li­o­ner kro­ner vil re­ge­rin­gen af­sa­et­te 250 mil­li­o­ner kro­ner til akut hja­elp i na­er­om­rå­der­ne. Og det er det helt rig­ti­ge sted at sa­et­te ind, me­ner che­fen.

»Vi ved end­nu ik­ke, hvad pen­ge­ne pra­e­cis bli­ver brugt på, men der er in­gen tvivl om, at der er brug for man­ge fle­re pen­ge i na­er­om­rå­der­ne, som er ved at buk­ke un­der for det enor­me pres, de har op­le­vet i for­bin­del­se med sa­er­ligt kri­gen i Sy­ri­en,« si­ger den in­ter­na­tio­na­le chef.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.