San­de ama­tø­rer er de bed­ste lo­kal­po­li­ti­ke­re

BT - - DEBAT -

En lo­kal­po­li­ti­ker skal ik­ke va­e­re en fol­ke­valgt ud­ga­ve af en virk­som­heds­le­der, me­ner Car­sten Lê Mad­sen og Ulrik Kja­er, som er for­fat­te­re til den­ne bog, for sam­fun­det har brug for ama­tø­rer i kom­mu­nal­po­li­tik. Men hvad kan san­de ama­tø­rer bru­ges til og bi­dra­ge med i lo­kal­po­li­tik – og hvor­for er de mest pro­fes­sio­nel­le ik­ke de bed­ste lo­kal­po­li­ti­ke­re?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.