Kri­gens nød­ven­dig­hed

BT - - DEBAT -

Om ot­te da­ge mø­des ver­dens top­le­de­re til det år­li­ge mø­de i FNs ge­ne­ral­for­sam­ling. Vi kan hå­be, at USA og Rusland sam­men med de ara­bi­ske lan­de og Tyr­ki­et har få­et nok og fin­der sam­men om først at få etab­le­ret sik­re zo­ner i Sy­ri­en, men og­så får knust IS og det sy­ri­ske re­gi­me i Da­ma­s­kus. Det kra­e­ver sol­da­ter på jor­den. Men an­dre løs­nin­ger er sva­e­re at få øje på.

Mail: bt-de­bat@bt.dk Tlf.: 33 75 72 71 (hver­da­ge kl. 11-14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.