DØ­DE BAG RAT­TET

BT - - NYHEDER -

En ae­l­dre mand dø­de ons­dag af­ten, da han kom kø­ren­de i sin bil i Skød­strup ved Aar­hus. Fle­re vid­ner be­ma­er­ke­de, at bi­len slin­gre­de umid­del­bart før, den kør­te galt. Bi­len end­te i en ha­ve, hvor den 73-åri­ge fø­rer blev fun­det død bag rat­tet. »Vi reg­ner med, at han har få­et et il­de­be­fin­den­de, og at det er der­for, han kør­te galt,« si­ger vagt­chef ved Østjyl­lands Po­li­ti Per Ben­ne­kov. In­gen an­dre per­so­ner var in­vol­ve­ret i ulyk­ken. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.