Aar­hus har sat ny turis­me-re­kord i juli

BT - - NYHEDER -

•Juli 2015 har på in­gen må­de ind­skre­vet sig blandt de dan­ske top-som­re. Men al­li­ge­vel har man i Aar­hus slå­et turis­me­re­kor­den. Helt nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at al­drig før har så man­ge turi­ster tjek­ket ind på et ho­tel i by­en. He­le 20 pct. fle­re end i sam­me må­ned sid­ste år. Stig­nin­gen skyl­des isa­er fle­re uden­land­ske turi­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.