28 an­holdt på Chri­sti­a­nia

BT - - NYHEDER -

•Kø­ben­havns Po­li­ti an­holdt tors­dag mor­gen 28 per­so­ner un­der en stor­stilet ak­tion mod has­hhan­de­len på Chri­sti­a­nia og fle­re an­dre ste­der i ho­ved­sta­den, op­ly­ser po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se. Da be­tjen­te­ne gik i ak­tion i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer, kon­fi­ske­re­de de to ki­lo hash, tre pi­sto­ler, 875.000 kro­ner og an­dre va­er­di­er – blandt an­det de­sig­ner­møb­ler. De 28 per­so­ner blev frem­stil­let i grund­lovs­for­hør tors­dag med krav om va­re­ta­egts­fa­engs­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.