Ninja­land

BT - - NYHEDER -

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na bli­ver det stør­ste par­ti un­der flygt­nin­ge­kri­sen. Hver fjer­de vil­le stem­me på det ind­van­drer­kri­ti­ske par­ti. •Til marts slår Le­go­land dø­re­ne op for et nyt, 5.000 kva­drat­me­ter stort om­rå­de, Ninja­land, der sam­ti­dig re­pra­e­sen­te­rer par­kens stør­ste in­ve­ste­ring no­gen­sin­de.

I alt en sam­let in­ve­ste­ring på 85 mio. kro­ner bli­ver det til i 2016, og det cen­tra­le om­drej­nings­punkt bli­ver de nye fi­gu­rer Ninj­a­go.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.