BUR­KI­NA FA­SO

BT - - NYHEDER -

Min­dre end en må­ned in­den et pra­esi­dentvalg ef­ter pla­nen skul­le ind­fø­re de­mo­kra­ti i det østafri­kan­ske land Bur­ki­na Fa­so, har mi­li­ta­e­ret af­sat den mid­ler­ti­di­ge re­ge­ring og ta­get mag­ten. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters. I går to­ne­de en ui­den­ti­fi­ce­ret per­son i mi­li­ta­er­u­ni­form frem på lan­dets stat­stv og be­kra­ef­te­de ryg­ter om, at mi­li­ta­e­ret hav­de af­sat den mid­ler­ti­di­ge pra­esi­dent, Mi­chel Ka­fan­do. »Vi har ned­sat et na­tio­nalt de­mo­kra­ti­råd, der har få­et til op­ga­ve at or­ga­ni­se­re de­mo­kra­ti­ske og in­klu­de­ren­de valg,« sag­de man­den. Mi­li­ta­e­ret har ef­ter alt at døm­me fa­engs­let bå­de over­gangs­pra­esi­den­ten, pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og fle­re mi­ni­stre, skri­ver Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.