NOR­GE

BT - - NYHEDER -

Vo­res na­bo­er i nord våg­ne­de i går op til store ma­eng­der regn, der tra­ek­ker ind over Nor­ge syd­fra. Det er ek­stremvej­ret Pe­tra, som me­te­o­r­o­lo­ger­ne har døbt det, der vol­der pro­ble­mer. Det for­ven­tes, at det ek­stre­me vejr lo­kalt kan be­ty­de op til 70 mil­li­me­ter regn i lø­bet af da­gen. Fle­re ste­der er der al­le­re­de fal­det en del regn, og iføl­ge nrk.no er fem hu­se ble­vet evaku­e­ret i by­en Lar­vik, mens 400 an­sat­te på en fa­brik i by­en Tan­gen i Aust-Ag­der er sendt hjem på grund af over­svøm­mel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.