SYDS­U­DAN

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Syds­u­dan opju­ste­re­de i går dødstal­let, ef­ter en tank­bil eks­plo­de­re­de ons­dag. Iføl­ge Reu­ters er me­re end 100 men­ne­sker dø­de, og 50 blev al­vor­ligt sår­et. De man­ge men­ne­sker var i et for­søg på at få gra­tis ben­zin sam­let om­kring en tank­bil, der var kørt af vej­en. Ulyk­ken ind­traf, da tank­bi­len eks­plo­de­re­de. Iføl­ge den lo­ka­le in­for­ma­tions­ansvar­li­ge er det lang fra sik­kert, at de 50 al­vor­ligt sår­e­de men­ne­sker over­le­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.