Ra­cis­me-an­kla­ger stop­per ju­le­tra­di­tion

’Sor­te Per’ ik­ke la­en­ge­re til­ladt i hol­land­ske Haag

BT - - NYHEDER - Ida Meyer

RA­CIS­ME

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Hver jul kla­e­der hol­land­ske sko­lebørn sig ud med kulsort an­sigts­ma­ling, rø­de la­e­ber og sort krøl­let paryk for at lig­ne ju­le­man­dens hja­el­per, Zwar­te Pi­et - på dansk Sor­te Per. Men det skal nu va­e­re slut på fol­ke­sko­ler­ne i den hol­land­ske re­ge­rings­by Haag, skri­ver Reu­ters.

Tra­di­tio­nen er ble­vet kri­ti­se­ret af FN for at va­e­re ra­ci­stisk, og der­for har fle­re hol­land­ske sko­ler de se­ne­ste år boy­kot­tet ud­kla­ed­nin­gen. Haag er dog den før­ste kom­mu­ne, der for­by­der Sor­te Per, og det på­vir­ker 160 sko­ler med 10.000 børn.

Om tre år er det slut

Sko­ler­ne i Haag vil al­le­re­de i år be­gyn­de at ud­fa­se tra­di­tio­nen, og man reg­ner med, at der om tre år ik­ke la­en­ge­re er fle­re sko­le­e­le­ver i Haag, som kla­e­der sig ud som Sor­te Per 6. de­cem­ber, hvor man fejrer Sankt Ni­ko­laus’ Dag i Hol­land.

Det er i fle­re år ble­vet kraf­tigt dis­ku­te­ret i Hol­land, om det er i or­den, at man som hvid ma­ler sig i an­sig­tet for at lig­ne en sort. De fle­ste af­vi­ser dog, at tra­di­tio­nen er ra­ci­stisk, mens an­dre me­ner, at den er stø­de­n­de.

Fol­ke­sko­ler ’skal ik­ke diskri­mi­ne­re på bag­grund af ra­ce. Sankt Ni­ko­laus er en fest for al­le børn. Må­let er en fest, hvor al­le fø­ler sig in­klu­de­ret’, ud­ta­ler Haags sko­le­be­sty­rel­ser i en skrift­lig er­kla­e­ring.

Se­ne­st i au­gust tal­te FNs Ud­valg for Af­skaf­fel­se af Ra­ce­diskri­mi­na­tion for at op­gi­ve ud­kla­ed­nin­gen, for­di den iføl­ge FN af­spej­ler ne­ga­ti­ve ste­reo­ty­per.

Nu er det snart slut med, at bør­ne­ne i Haags sko­ler kla­e­der sig ud som ’Sor­te Per’

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.