Dra­ebt af syv slag i bag­ho­ve­det

BT - - NYHEDER -

Stump vold mod ho­ve­d­et sat­te i ja­nu­ar 2012 en brutal stop­per for Cem Ay­dins 21-åri­ge liv. Ob­duk­tio­nen af­slø­re­de, at han var død på grund af syv kraf­ti­ge la­esio­ner i bag­ho­ve­det ef­ter et over­fald fra et re­gu­la­ert ta­e­ske­hold på ga­den ud for Kong Ge­orgs Vej 116 på Fre­de­riks­berg. Men og­så in­dre blød­nin­ger og et par bra­ek­ke­de ri­b­ben vid­ne­de om ger­nings­ma­en­de­nes bruta­li­tet.

Iføl­ge vid­ner lå ta­e­ske­hol­det på lur for­an of­fe­rets bo­pa­el, og slog til kl. 23.17 en tors­dag af­ten. Om­kring et døgn se­ne­re be­slut­te­de Cems søn­der­knu­ste fa­mi­lie at sluk­ke for hans re­spira­tor, da alt håb om at red­de hans un­ge liv iføl­ge la­e­ger­ne var ude.

Få ti­mer tid­li­ge­re hav­de Cem med sin ka­e­re­ste spist på en shawar­ma-re­stau­rant, in­den de tog bus 350S fra Nør­report til et stop­pe­sted na­er Sta­e­re­vej. Her tog de af­sked ca. kl. 22.30, og Cem tog til fods hjemad mod Fre­de­riks­berg, hvor bød­ler­ne alt­så ven­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.