Ka­e­re Keith – det kan du gø­re bed­re

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg

MU­SIK

’Cros­sey­ed Heart’ RO­CK ******

ho­eg@bt.dk før­ste so­lo­al­bum i 23 år, er ik­ke så me­get det al­bum, det ér, men me­re det al­bum, det kun­ne ha­ve va­e­ret.

Med bal­la­der som ’Lover’s Plea’, ’Just a Gift’ og ’Il­lu­sion’ (hvor Norah Jones syn­ger med), har 71-åri­ge Ri­chards nem­lig skre­vet nog­le af si­ne smuk­ke­ste me­lo­di­er si­den den klas­si­ske ’An­gie’. Men med en stem­me, der sja­el­dent fin­der den helt rig­ti­ge to­ne og en skram­len­de pro­duk­tion, der får de fle­ste gam­mel­dags de­mobånd til at ly­de som små so­ni­ske åben­ba­rin­ger, kan det va­e­re sva­ert at ny­de Keit­hs ta­len­ter til ful­de.

’Heart­stop­per’ og ’So­met­hing for No­t­hing’ kun­ne va­e­re fi­ne ra­dio­hit, hvis Mick Jag­ger hav­de få­et lov til at syn­ge og Char­lie Watts hav­de over­ta­get trom­mer­ne, der her na­er­mest ly­der, som om de er ved at va­el­te. Til gen­ga­eld er der ik­ke no­get for­so­nen­de ved den gen­nem­snit­li­ge ’Blu­es in the Mor­ning’ og en tåkrum­men­de ver­sion af ’Good­night Ire­ne’. La­es he­le

an­mel­del­sen på bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.