AN­NE-MA­RIE FÅR SIN KON­STAN­TIN

BT - - TV/RADIO -

1964:

Den 18-åri­ge prin­ses­se An­ne-Ma­rie vies i At­hen til 23-åri­ge kong Kon­stan­tin 2. af Gra­e­ken­land. Par­ret har le­vet i ek­sil si­den et mi­li­ta­er kup i 1967, først i Rom og der­ef­ter i København og Lon­don. De har fem børn sam­men: Ale­xia, Pavlos, Ni­ko­la­os, Theo­dora og Phi­lip­pos.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.