Iva­er­ksa­et­te­ri

BT - - TV-GUIDE - I lø­vens hu­le DR1 TIRS­DAG KL. 20.30

KIR­STEN ER­LENDS­SON Jour­na­list Der er et ti­ger­spring fra at få en god idé til at få den re­a­li­se­ret. Det kra­e­ver en tyr­ker­tro, sta­e­dig­hed og en stor po­r­tion vel­ta­len­hed at få over­be­vist pen­ge­sa­er­ke in­ve­sto­rer om at sa­et­te pen­ge i ide­en. Jeg har la­en­ge fulgt pro­gram­met på BBC, og nu vil jeg se, hvor­dan det går de dan­ske iva­er­ksa­et­te­re. Må­ske vil det og­så lyk­kes min ideri­ge ve­nin­de at kom­me ind i lø­vens hu­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.