Nord­jysk krimi

BT - - TV-GUIDE - Norskov-stjerne, An­ne So­fie Es­per­sen På hyt­te­tu­re sam­men

’’ Det er før­ste gang, jeg som sku­e­spil­ler kun­ne va­e­re nord­jysk uden sam­ti­dig at skul­le spil­le små­dum

NY SE­RIE

Hen­ning Hø­eg

ho­eg@bt.dk Hvis du er til ’Bro­en’ og må­ske ’For­bry­del­sen’, så bør du klik­ke ind på TV2 mandag klok­ken 20.00. Her har Oden­se-ka­na­len nem­lig pe­mi­e­re på ef­ter­å­rets helt store se­rie-sats, ’Norskov’. I den nord­jy­ske by går det ik­ke helt, som borg­me­ster Martin Ki­er­ke­gaard øn­sker det. Støt­ten til hans store pro­jekt, kli­ma­hav­nen vak­ler. Og da en 15-årig pi­ge så fin­des i ko­ma for­an by­ens ho­ck­ey­a­re­na, går det helt galt.

Nu ven­der po­li­ti­kom­mis­sa­er (og borg­meste­rens svo­ger) Tom No­a­ck hjem til Norskov, hvor han skal le­de narko­ind­sat­sen på ga­de­plan. Men si­de om si­de med ung­doms­min­der­ne lu­rer og­så for­ti­dens spø­gel­ser og ka­e­re­ster.

»Norskov er ik­ke som no­get an­det, jeg no­gen­sin­de har prø­vet,« si­ger An­ne So­fie Es­per­sen, der spil­ler borg­meste­rens ko­ne, Ja­ck­ie. »Lang tid før op­ta­gel­ser­ne over­ho­ve­det ind­led­tes, tog vi på fle­re hyt­te­tu­re sam­men. På den må­de la­er­te vi hin­an­den ut­ro­lig godt at ken­de. Og med den ba­se kun­ne vi vir­ke­lig dyk­ke ned i hand­lin­gen,« si­ger Es­per­sen, der før har med­vir­ket i bå­de ’Bor­gen’ og ’For­bry­del­sen’.

Og hand­lin­gen og sam­men­hol­det er ik­ke det ene­ste, der be­gej­strer An­ne So­fie.

Født og op­vok­set i Hirs­hals var det og­så skønt at kun­ne slip­pe di­a­lek­ten løs.

»Ja, det er før­ste gang, jeg som sku­e­spil­ler kun­ne va­e­re nord­jysk uden sam­ti­dig at skul­le spil­le små­dum. Nord­jy­der er smar­te folk,« si­ger Es­per­sen.

Norsko­vs borg­me­ster Martin Ki­er­ke­gaard (Claus Ri­is Øster­gaard) og hans ko­ne, Ja­ck­ie (An­ne So­fie Es­per­sen). Fo­to: Martin Dam Kri­sten­sen/TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.