En kant-and

BT - - TV-GUIDE -

På sin tur rundt i for­stadslan­det er ko­mi­ker Jan Gint­berg ali­as ’An­den’ nå­et til Bol­bro ved Oden­se. Her mø­der han blandt an­dre en sha­man, som syn­ger du­et med sin hund, en 85-årig, der har ver­dens­re­kor­den i la­eng­despring, og så fin­der Jan ud af, at be­st­sel­le­ren hos ba­ge­ren er et... røv­hul. Ba­se­ret på si­ne op­le­vel­ser slut­ter Jan Gint­berg af med at op­tra­e­de for de men­ne­sker, han har mødt - i jag­ten på sel­viro­ni­en og den lil­le, for­lø­sen­de lat­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.