Vil du dø?

BT - - TV-GUIDE -

For før­ste gang no­gen­sin­de åb­ner Livs­li­ni­en nu dø­re­ne for et tv-hold og la­der DR3 va­e­re flu­en på va­eg­gen, når de fri­vil­li­ge rå­d­gi­ve­re ta­ger te­le­fo­nen og ta­ler for li­vet. Og det er ik­ke sja­el­dent, at dis­se dyg­ti­ge fri­vil­li­ge må stille det sva­e­re­ste spørgs­mål af al­le: »Du vil ger­ne dø«. Tv-hol­det føl­ger ar­bej­det. Og se­er­ne får ind­blik i, hvor sva­ert job­bet er og hvor van­ske­ligt man­ge går rundt og har det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.