Det sid­ste skib sej­ler igen

BT - - TV-GUIDE -

Det er he­le ver­dens frem­tid, der står på spil, når an­den sa­e­son af spa­en­dings­se­ri­en ’Det sid­ste skib’ har pre­mi­e­re tors­dag. En ukendt syg­dom har ud­s­let­tet det me­ste af klo­dens be­folk­ning. Et ame­ri­kansk krigs­skib med kap­ta­jn Tom Chand­ler (Eric Da­ne) som øver­st­kom­man­de­ren­de rum­mer nog­le af de få over­le­ven­de. Men selv­om de er sik­kert tilbage på ame­ri­kansk jord, er in­tet let. En grup­pe over­le­ven­de, der er im­mu­ne over for syg­dom­men, øn­sker bl.a. at over­ta­ge he­le ver­den.

Katastrofefilm-eks­pert Mi­cha­el Bay er se­ri­ens chef­pro­du­cer.

Kap­ta­jn Tom Chand­ler (Eric Da­ne) er blandt de få over­le­ven­de i den ame­ri­kan­ske spa­en­dings­se­rie ’Det sid­ste skib’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.