Rysten­de ho­spi­tals­be­søg

BT - - TV-GUIDE -

TV 2 Do­ku­men­tars jour­na­list Mi­cha­el Bech ind­la­eg­ges akut på et af lan­dets stør­ste ho­spi­ta­ler. Her mø­der han en hver­dag, der ryster ham, og han be­slut­ter der­for at fil­me og do­ku­men­te­re sit op­hold med sin mo­bil­te­le­fon. Det bli­ver et op­hold, der er pra­e­get af elen­dig ren­gø­ring, kon­sul­ta­tio­ner på gan­ge­ne, uri­me­li­ge ven­te­ti­der og lange di­ag­no­se­ti­der. Un­der op­hol­det en­der Mi­cha­el Bech i en liv­stru­en­de til­stand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.