Sid­ste chan­ce

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Det er tred­je og sid­ste "Blind Au­di­tion", og Wa­fan­de, Jo­ey Moe og Oh Land skal ha­ve sam­let de sid­ste san­ge­re til de­res teams. De tre co­a­ches er im­po­ne­ret over de un­ge san­ge­res hø­je ni­veau, og det er ik­ke nemt at si­ge 'nej tak' til de man­ge dyg­ti­ge dren­ge og pi­ger. Bag sce­nen står san­ger­nes fa­mi­lie og ven­ner og føl­ger spa­endt med. Voi­ce Ju­ni­or TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.