Bal­la­de­bol­ler

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Der skal ba­ges fa­stelavns­bol­ler, og nog­le ka­ster sig ud i den van­ske­li­ge wi­e­ner­dej, mens an­dre ta­ger den sik­re løs­ning. Spørgs­må­let er, om den sik­re vej og­så fø­rer dem sik­kert i mål? Til slut bli­ver sans for de­tal­jer og en ro­lig hånd helt af­gø­ren­de, når del­ta­ger­ne skal de­ko­re­re en mor­mor­lag­ka­ge med sprøjte­tek­nik di­rek­te på ka­gen. Den store ba­ge­dyst DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.