Et sygt sy­ge­hus

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

TV 2's jour­na­list – Mi­cha­el Bech – ind­la­eg­ges akut på et af lan­dets stør­ste ho­spi­ta­ler. Her mø­der han en hver­dag, der ryster ham, og han be­slut­ter der­for at fil­me og do­ku­men­te­re sit op­hold med sin mo­bil­te­le­fon. Et op­hold, der er pra­e­get af elen­dig ren­gø­ring, kon­sul­ta­tio­ner på gan­ge­ne, og lange ven­te­ti­der. Pa­tien­ten, der fik ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.