EKS­KLU­SIVT

BT - - TV -

I år er det 25 år si­den at Love Shops le­gen­da­ri­ske de­but­sing­le ’En Nat Bli­ver Det Som­mer’ ud­kom. Det­te fejrer vi med en helt unik Q&A ses­sion (spør­ge­ti­me) med Jens Un­ma­ck og jour­na­li­sten Car­sten Holm, kendt fra bl.a. P6 Be­at, samt en showca­se hvor Love Shop i ned­d­ros­let trio­for­mat spil­ler et helt sa­er­ligt aku­stisk sa­et fra de se­ne­ste 25 års ud­gi­vel­ser. Al­le del­ta­ge­re vil mod­ta­ge 2CD ud­ga­ven af det nye op­sam­lings­al­bum ’Ever­gre­en – Best Of Love Shop’, in­de­hol­den­de 15 Love Shop klas­si­ke­re samt helt nye san­ge, der ud­kom­mer da­gen ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.