Snit: 5,3 FCMs EU­RO­PA­EI­SK

Med en bund­so­lid de­fen­siv fik FC Midtjylland med hiv og sving he­vet sej­ren hjem over Le­gia Warszawa

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/16 -

EU­RO­PA LEAGUE, GRUP­PE D

Mål:

Jess T1hor0up Valg­te den sik­re løs­ning med kun en an­gri­ber og en so­lid de­fen­siv. Det vir­ke­de på en dag, hvor hans hold ik­ke ram­te top­ni­veau­et.

1-0 Ku­charczyk (60., selvmål). Ud­vis­ning: Do­mi­nik Fur­man, Le­gia. blev det lidt på de­res pra­e­mis­ser, Der­for tal­te vi i pau­sen om, at vi var nødt til at ta­ge kon­trol over kam­pen, og det lyk­ke­des hel­dig­vis.«

Op­gø­ret mod Le­gia Warszawa var FC Midtjyl­lands sy­ven­de i eu­ro­pa­ei­ske sam­men­ha­eng i den­ne sa­e­son, og he­ri lig­ger for­kla­rin­gen på, at midtjy­der­ne for­må­e­de at ven­de kam­pen i ste­det for at gå i pa­nik, lød ana­ly­sen fra Thorup.

»Er­fa­rin­gen gør, at vi nu ved, hvor­dan vi skal gri­be det an. Vi skal ha­ve en so­lid de­fen­siv, og så skal vi vi­de, hvor­når vi skal slå til, ta­ge kon­trol over kam­pen og sa­et­te vo­res an­greb ind.«

Den de­fen­si­ve del er der helt styr på. Sa­er­ligt Kian Hansen og Erik Svi­at­chen­ko pra­este­re­de på højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. Den of­fen­si­ve chan­ce­ska­ben­de sid­ste del hal­te­de imid­ler­tid ge­val­digt mod Le­gia Warszawa. Er­fa­rin­gen gør, at vi nu ved, hvor­dan vi skal gri­be det an. Vi skal ha­ve en so­lid de­fen­siv, og så skal vi vi­de, hvor­når vi skal slå til

’’

Jess Thorup

Der skul­le så­le­des hja­elp fra et polsk ho­ved til, før re­sul­tat­tav­len kom i brug, og som mod­stan­der­tra­e­ner Hen­ning Berg spy­dig be­ma­er­ke­de, var det ef­ter hans me­ning, hol­det med de fa­er­re­ste mu­lig­he­der, der vandt gårs­da­gens kamp.

Den ud­la­eg­ning kun­ne Jess Thorup ik­ke gen­ken­de, men han er­ken­der, at det er der, midtjy­der­ne skal for­bed­re sig in­den kam­pe­ne mod Na­po­li og Club Brug­ge.

»Som tra­e­ner og hold le­der du al­tid ef­ter må­der at ska­be chan­cer på. Dis­se eu­ro­pa­ei­ske kam­pe har de­res eget liv, og jeg tror ik­ke, vi skal reg­ne med, at de bli­ver sa­er­ligt chan­ce­ri­ge. Men når vi en­de­lig har en, er det vig­tigt, at vi ved, hvor­dan vi skal ud­nyt­te den.«

FCM fik suc­ces med en bund­so­lid de­fen­siv stra­te­gi, da hol­det i går tog tre vig­ti­ge po­int i Eu­ro­pa Le­agu­es grup­pe­spil. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.