Wiland på run­dens hold

Malmö FF-ke­e­per ha­ed­ret for pragt­pra­e­sta­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Siska Si­mo­ne Bengts­son

RO­SER

sisb@sporten.dk I Champions League-pre­mi­e­ren tirs­dag vandt Pa­ris Saint-Ger­main 2-0 over Malmö FF, men ne­der­la­get var dog sta­dig en per­son­lig op­tur for den sven­ske må­l­mand Jo­han Wiland.

På trods af ne­der­la­get var der ro­sen­de ord til Wiland, som har få­et en plads på run­dens hold i Champions League - og hø­ster an­er­ken­den­de ord i man­ge in­ter­na­tio­a­le me­di­er.

»Mal­mø-må­l­man­den hav­de en op­le­vel­ses­rig af­ten i den fran­ske ho­ved­stad, hvor hjem­me­hol­det skød 22 gan­ge mod mål. Hvis det ik­ke var for den 34-åri­ge sven­ske må­l­mand, hav­de re­sul­ta­tet set an­der­le­des ud,« skri­ver en­gel­ske BBC om Wiland.

Gan­ske til­freds

Sven­ske­ren tog skud ef­ter skud og var selv godt til­freds med sin pra­e­sta­tion på ba­nen.

»Jeg står der ba­re for at red­de bol­de, det er det, jeg er her for. Men ja da­gen gik godt,« sag­de Wiland til Eve­ning Post ef­ter kam­pen.

Det er ik­ke kun BBC, der kom­mer med ro­sen­de ord. David Lu­iz fra PSG, der un­der kam­pen var ta­et på at he­a­de bol­den i mål, var im­po­ne­ret over må­l­man­den.

»Han spil­le­de en stor kamp, og jeg hå­ber ik­ke, at han red­der al­le mi­ne bol­de, når vi mø­des igen i Sve­ri­ge,« for­tal­te Lu­iz til Eve­ning Post.

Jo­han Wiland (tv) spil­le­de en flot kamp i Pa­ris. Her kan han dog ik­ke hol­de Edi­son Ca­va­ni fra at sco­re.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.