Osama Ak­har­raz til Vi­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NY VFFER

Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@sporten.dk

Osama Ak­har­raz har fun­det sin nye ar­bejds­gi­ver.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger vil den 24-åri­ge of­fen­siv­spil­ler i dag ta­ge til Su­per­liga-klub­ben Vi­borg for at skri­ve un­der på en kon­trakt for re­sten af 2015.

Osama Ak­har­raz spil­le­de se­ne­st for FC Vestsja­el­land i sid­ste sa­e­son, men ef­ter Sla­gel­se-klub­ben ryk­ke­de ned i 1. di­vi­sion, øn­ske­de han ik­ke at for­la­en­ge kon­trak­ten og for­lod sja­el­len­der­ne.

Den­ne som­mer har han så i tre uger holdt for­men ved li­ge i sin barn­dom­s­klub Brøndby, for hvem han gjor­de en fin fi­gur i et par re­ser­ve­holdskam­pe med scor­ing og fle­re as­si­ster.

Nu er ti­den dog kom­met til, at han er tilbage blandt de bed­ste fod­bold­spil­le­re i Dan­mark, og iføl­ge BTs op­lys­nin­ger øn­sker Vi­borg al­le­re­de at få ham ind­lem­met i Su­per­liga-trup­pen mod OB lør­dag.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra hver­ken Vi­borgs sport­s­chef, Ole Ni­el­sen, el­ler Osama Ak­har­raz, der i sid­ste sa­e­son score­de to mål i 10 kam­pe for FC Vestsja­el­land.

Osama Ak­har­raz skif­ter til Vi­borg. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.