Island­sk jer­na­e­ve af­gør top­brag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BOXER HERRELIGAEN

Pau­sestil­ling: 9-14 Det blev 28-27 over Sønderjyske.

Hjem­me­hol­dets ke­e­per kun­ne sim­pelt­hen ik­ke hol­de kug­len ude, selv om han selv lå bag den i må­let og hav­de ha­en­der­ne på. De få cen­ti­me­ter, bol­den hop­pe­de over den ba­ger­ste linje, var nok.

»Det var smukt. Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal si­ge. He­le kam­pen var en fight, og jeg var glad for at vin­de til sidst. Det var en god kamp, og vi er gla­de for at ha­ve få­et de to po­int,« sag­de mat­chvin­der Si­gur­ber­gur Sve­in­s­son ef­ter kam­pen til TV 2 Sport.

Han hav­de klart me­re kraft i sku­dar­men end i stem­mebån­det.

Den hek­ti­ske af­slut­ning blev kul­mi­na­tio­nen på en ta­et topkamp, hvor sa­e­so­nens over­ra­skel­se, Sønderjyske, lag­de hal til. Fø­rin­ger­ne skif­te­de ind­til de helt, helt li­ge slut­mi­nut­ter.

Ka­em­pe dra­ma

Hold da op for et dra­ma i Dybbøl­hal­len. Der var power, der var sved, der blev gi­vet og ta­get: 24-24, 25-25, 26-26. 27-27. Sønderjyske og team Tvis fulg­tes pa­ent ad, ind­til Si­gur­ber­gur Sve­in­s­son alt­så duk­ke­de op fi­re se­kun­der før slut­fløjtet.

I mi­nut­ter­ne for­in­den hav­de ga­ester­ne haft bol­den, så der var lagt op til en ude­sejr. Og med en sid­ste ti­meout blev det ju­ste­ret på af­ta­ler­ne med 10 se­kun­der tilbage.

Hjem­me­hol­dets Magnus Gul­ler­ud var ik­ke sik­ker på, at der blev gjort nok for at for­hin­dre det af­gø­ren­de mål.

»Vi må se det på vi­deo. Fø­lel­sen var der. Vi skul­le frem og smadre. Nu må vi se, om vi kun­ne ha­ve gjort det bed­re. Det er lort li­ge nu. Vi ka­em­pe os tilbage, ef­ter at vi kom­mer bag­ud fra start. Vi hav­de god moral, og det er det vig­tigst at ta­ge med nu,« sag­de Magnus Gul­ler­ud.

Med sej­ren ryk­ker Team Tvis Holste­bro op på an­den­plad­sen og er kun et po­int ef­ter fø­rer­hol­det Bjer­ring­broSil­ke­borg.

Island­ske Si­gur­ber­gur Sve­in­s­son af­gjor­de det dra­mat­siek op­gør til Tvis Holste­bros for­del med ba­re fi­re se­kun­der tilbage af kam­pen. Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.