Dansk doub­le-suc­ces i Syd­korea

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­nas Ha­ge­mann Jen­sen

BADMINTON

sporten@sporten.dk Bå­de Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen i her­redoub­le og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen i da­medoub­le vandt sik­re sej­re i går mor­ges dansk tid. Boe og Mo­gen­sen be­gynd­te sløvt mod det in­do­ne­si­ske par Ade Yusuf og Wa­hyu Nay­a­ka Arya Pankary­a­nira og kom hur­tigt bag­ud med 4-8. Men her­fra så det dan­ske par sig ik­ke tilbage og vandt 17 ud af de na­e­ste 20 po­int. Før­ste sa­et blev vun­det med 21-11, mens an­det sa­et end­te li­ge så over­be­vi­sen­de med cif­re­ne 21-14 i dansk favør. I kvart­fi­na­len ven­ter nu det syd­kore­an­ske par Ko Sung Hyun/Shin Ba­ek Che­ol.

Over­be­vi­sen­de sejr

Ka­mil­la Ryt­ter Juhl og Chri­stin­na Pe­der­sen var li­ge så over­be­vi­sen­de, da de i de­res kamp slog ja­pa­ner­ne Na­oko Fuku­man og Kuru­mi Yo­nao 21-11 og 21-15, og nu ven­ter det use­e­de­de kore­an­ske par Chang Ye Na/Lee So Hee i kvart­fi­na­len.

Mads Con­rad-Pe­ter­sen og Mads Pi­e­ler Kol­ding for­må­e­de ik­ke at spil­le sig vi­de­re, da par­ret tab­te til det sjet­te­se­e­de ja­pan­ske par, Hiroyuki En­do og Ke­ni­chi Hay­a­kawa fra Ja­pan, med 21-18, 21-5.

Den dan­ske her­redoub­le med Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er klar til kvart­fi­na­len ved Korea Open. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.