Sønderjyske lø­ber at­ter med gul­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I af­ten er det at­ter tid til is­ho­ck­ey i de dan­ske hal­ler, når Metalligaen sky­des i gang.

I de se­ne­ste tre år har Sønderjyske vun­det guld­me­dal­jer­ne, og spør­ger man book­ma­ker­ne, så kom­mer det til at ske igen i den­ne sa­e­son.

Så­le­des står søn­derjy­der­ne om­kring odds 2,20 på at vin­de gul­det, mens for­føl­ger­ne Her­ning står i om­kring fi­re gan­ge pen­ge­ne.

»SønderjyskE er al­le­re­de star­tet sa­e­so­nen flot med im­po­ne­ren­de pra­e­sta­tio­ner hjem­me mod Salz­burg og de sven­ske gi­gan­ter fra HV71. De har va­e­ret su­ve­ra­e­ne på dansk is de sid­ste tre år, og den­ne do­mi­nans tror vi fort­sa­et­ter i den­ne sa­e­son. Søn­derjyskEs stør­ste kon­kur­rent til DM-tit­len bli­ver Blue Fox Her­ning, der har hen­tet nog­le spaendende uden­land­ske pro­fi­ler,« si­ger od­ds­sa­et­ter Jep­pe Hel­bo Jen­sen fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.