1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAC Team Für Wi­en har få­et en ka­ta­stro­festart på sa­e­so­nen med ni ne­der­lag i ni kam­pe. Tra­e­ner Pe­ter Pa­cult sid­der dog sta­dig i sit sa­e­de, men med 10 po­int op til red­ning al­le­re­de ef­ter ni spil­ler­un­der må man for­mode, at af­te­nens va­er­ter går ben­hårdt ef­ter tre po­int. Ga­ester­ne fra LASK Linz har bå­de Chri­sti­an Ram­seb­ner og Ma­rio Rei­ter i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket sva­ek­ker hol­det de­fen­sivt, men omvendt har Linz-mand­ska­bet sco­ret i al­le kam­pe und­ta­gen én i den­ne sa­e­son. Sva­ert at se an­det end en of­fen­siv af­fa­e­re med man­ge mål un­der­vejs.

Od­dset er fun­det hos Bet365l

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.