2,03

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Får man om­kring dob­belt op på man­ge mål i en AGFkamp, skal man al­tid spa­er­re øj­ne­ne op, og den­ne her kun­ne snildt bli­ve end­nu en må­l­fest. AGF vi­ste end­nu en­gang i Ho­bro, at de er i stand til at ska­be man­ge chan­cer, men og­så at de er fryg­te­li­ge de­fen­sivt - og seks af hol­dets ot­te kam­pe er da og­så gå­et over den­ne må­l­linje. Sønderjyske har solgt Bjørn Paul­sen og har Ada­ma Gu­ira i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket sva­ek­ker hol­det mest de­fen­sivt, men har til gen­ga­eld våb­ne­ne til at straf­fe AGF på om­stil­lin­ger­ne. Gan­ske fin pris på tre mål el­ler me­re i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.