Løk­kes le­der­skab

BT - - DEBAT -

Kig­ger man tilbage på de for­løb­ne to ugers flygt­nin­ge­kri­se, har kri­tik­ken af stats­mi­ni­ste­rens le­der­skab va­e­ret for­bav­sen­de spag. Han har hånd­te­ret ud­for­drin­ger­ne fra dag til dag, ja na­er­mest fra ti­me til ti­me (...) i ly­set af kri­sens ufor­ud­si­ge­lig­hed, dens om­fang, og hvor me­get der er på spil, har stats­mi­ni­ste­ren ind­til vi­de­re kla­ret op­ga­ven til en ka­rak­ter et pa­ent styk­ke over mid­del.

Mail: bt-de­bat@bt.dk Tlf.: 33 75 72 71 (hver­da­ge kl. 11-14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.