Få styr på mi­gra­tio­nen

BT - - DEBAT -

Der vil va­e­re og var al­le­re­de i går par­ti­er, som me­ner, at re­ge­rin­gen gør for lidt – SF – el­ler gør for me­get – Dansk Fol­ke­par­ti. Det cen­tra­le er, at Dan­mark nu klart har vist, at vi trods et rets­for­be­hold na­tur­lig­vis sam­ar­bej­der med vo­res eu­ro­pa­ei­ske part­ner­ne i EU om at lø­se kri­sen. Det skal vi bli­ve ved med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.