An­sat på kun­sta­ka­de­mi­et i fa­engsel for un­der­sla­eb

BT - - NYHEDER -

BED­RA­GE­RI

En 61-årig kvin­de er af Kø­ben­havns By­ret ble­vet idømt to års fa­engsel, hvoraf halvan­det år er be­tin­get, for bed­ra­ge­ri for om­kring 3,8 mio. kr. Bed­ra­ge­ri­et er be­gå­et mod Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring (KADK), da kvin­den var an­sat på ste­det. Det skri­ver tv2. dk.

Kvin­den var an­sat som regn­skabs­me­d­ar­bej­der, men blev i for­å­ret bort­vist, for­di kun­sta­ka­de­miets le­del­se mista­enk­te hen­de for at ha­ve put­tet me­re end tre mio. kr. i egen lom­me fra 2008 til 2015.

Kvin­den blev idømt to års fa­engsel.

Fo­to: Tor­ben Chri­sten­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.