Pres på Bios: Ansa­et fle­re

BT - - NYHEDER -

•Bios skal af­sa­et­te fle­re res­sour­cer til de­res vagt­plan­la­eg­ning. Am­bu­lan­ce­fir­ma­et har nem­lig fort­sat ik­ke styr på vagt­pla­ner­ne, fast­slår Thy­ge Ni­el­sen (V), for­mand for det pra­e­ho­spi­ta­le ud­valg i Re­gion Syd­dan­mark. Bios an­slår, at sel­ska­bet har 400 an­sat­te. Den ide­el­le be­man­ding er 550.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.