Bu­si­ness.dk Ny mil­li­ar­dreg­ning tru­er Skat

BT - - NYHEDER -

Oden­se Zoo er end­nu en­gang ble­vet kå­ret til Eu­ro­pas bed­ste. •Me­get ty­der på, at Skat er in­vol­ve­ret i end­nu en sag, der kan bli­ve me­get dyr. Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har nem­lig er­kendt, at man i fle­re til­fa­el­de har kra­e­vet for hø­je skat­ter af ren­ter og ud­byt­te af en ra­ek­ke kapitalfonde og virk­som­he­der i ud­lan­det. Det be­ty­der iføl­ge TV 2, at en ka­em­pe reg­ning er på vej. I blot en en­kelt sag skal Skat til­ba­ge­be­ta­le 110 mio. kr. plus ren­ter til et sel­skab i ud­lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.