Til­syn fy­rer di­rek­tør

BT - - NYHEDER -

•I en sag om hvid­va­sk­ning ta­ger Fi­nan­stil­sy­net nu op­sigtsva­ek­ken­de mid­ler i brug og gen­nemtvin­ger en fy­ring af Wol­mer Møl­ler, der er di­rek­tør i An­delskas­sen J.A.K. Sla­gel­se. Til­sy­net har va­e­ret på in­spek­tion for at se, om an­delskas­sen le­ver op til hvid­va­sk­nings­lo­ven, der om­hand­ler fore­byg­gen­de for­an­stalt­nin­ger mod hvid­vask af ud­byt­te og fi­nan­si­e­ring af ter­r­o­ris­me. Og det gør an­delskas­sen ik­ke, kon­klu­de­res det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.