Sti­ne Bram­sen har ta­get hul på 2015 med en Dan­mark­s­tur­né, der af GAF­FA hø­ste­de 5 stjer­ner, en ud­solgt kon­cert i DR Kon­cert­sa­len og er nu ak­tu­el i Top­pen Af Pop­pen på TV-2.

STI­NE BRAM­SEN

BT - - TV -

Pu­bli­kum kan til ef­ter­å­ret gla­e­de sig til, at hun ind­ta­ger sce­nen i et min­dre og me­re in­timt set-up, når hun spil­ler de eks­klu­si­ve aku­sti­ske kon­cer­ter.

inkl. ge­byr TO. 26. NOV. KL. 17:00 UD­SOLGT TO. 26. NOV. KL. 20:00 UD­SOLGT LØ. 28. NOV. KL. 17:00 UD­SOLGT LØ. 28. NOV. KL. 20:00 UD­SOLGT TIR. 15. DEC. KL. 20:00 EK­STRA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.