Dan­ske DS-eje­re fejrer 60 års fød­sels­dag

BT - - BILER -

•Nog­le fin­der den ma­er­kva­er­dig og an­dre fa­sci­ne­ren­de. Men langt de fle­ste er eni­ge om, at Ci­troën DS er en af de helt store bi­ler i au­to­mo­bilets før­ste år­hund­re­de. Det er i år 60 år si­den, at den før­ste Ci­troën DS bla­e­ste det bil­be­gej­stre­de pu­bli­kum ba­g­over, og det fejres ver­den over – og­så i Dan­mark. Sid­ste we­e­kend mød­tes 57 smuk­ke DS’ere fra Dan­mark og Sve­ri­ge ved den dan­ske Ci­troën-im­por­tør i Syd­hav­nen til en crois­sant og varm kaf­fe. Her ming­le­de de og ud­veks­le­de hi­sto­ri­er, in­den de fort­sat­te til Nytorv i København, hvor de py­n­te­de blandt de man­ge lør­dags­hand­len­de på Strø­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.