Ul­ti­ma­tiv luksus

Bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt var i år prop­pet med luksus­bi­ler og sport­s­vog­ne

BT - - BILER -

•Bent­ley Ben­tay­ga er ver­dens hur­tig­ste SUV til da­to med en top­fart på 301 km/t. Det er 1 km/t me­re end Pors­che Cayen­ne Tur­bo. Men Ben­tay­ga hand­ler ik­ke om be­hov, men om overflod og Bent­ley kan med ret­te ha­ev­de at ha­ve be­gå­et den mest luk­suri­ø­se SUV til da­to. Til alt held ser den en­de­li­ge pro­duk­tions­mo­del me­re vel­lyk­ket ud, end kon­cept­bi­ler­ne vi har set på tid­li­ge­re mo­tors­hows. •Rolls-Roy­ce Dawn er det ul­ti­ma­ti­ve udi ca­bri­o­let­kør­sel. Den er ba­se­ret på coupéen Wraith, men 80 pct. af ka­ros­se­ri­de­le­ne er nye. Wraith-ge­ner­ne be­ty­der, at den er mar­kant me­re sport­s­lig end Phan­tom Drop­he­ad Coupé, der er Rolls-Roy­ces stør­ste åb­ne bil. Men med 570 hk fra den 12-cy­lin­dre­de mo­tor og en langt me­re dy­na­misk un­der­vogn, le­ve­rer Dawn en me­re frisk pak­ke end den store Drop­he­ad. •Lam­borg­hini Hu­ra­can LP 610-4 Spy­der er den åb­ne ud­ga­ve af Lam­borg­hin­is V10 su­per­bil Hu­ra­can. Den ser gif­tig ud og er teg­net med så skar­pe stre­ger, at man na­er­mest ska­e­rer sig på dem. I mod­sa­et­ning til Fer­ra­ri har Lam­borg­hini valgt et stof­tag. Det kan fol­des op og ned med ha­stig­he­der på op til 50 km/t, og det ta­ger 18 se­kun­der. Top­far­ten er 324 km/t og 0-100 km/t er eks­pe­de­ret på 3,4 se­kun­der. •Al­fa Ro­meo Gi­ulia Q er top­mo­del­len i den nye Gi­ulia-fa­mi­lie, som skal red­de det ae­d­le ita­li­en­ske ma­er­ke fra glem­sel. Dens 2,9 li­ters V6’er med to tur­bo­er og Fer­ra­ri-tryl­ler­ri yder 510 hk. Top­far­ten er 307 km/t og 0-100 km/t er kla­ret på 3,9 se­kun­der. Alt sam­men med en ma­nu­el gear­kas­se og bag­hjul­stra­ek. Pri­sen bli­ver på li­ge over 1,5 mio. kr., når den lan­der i Dan­mark til for­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.